Điện thoại Hotline: 098 167 2112 Email: tung.vnt7@vietracimex.com
Địa chỉ công ty Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ nhà máy Khu C Khu Công nghiệp Nam Cẩm Nghi Lộc, Nghệ An
VNT7

Địa chỉ :Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Email :tung.vnt7@vietracimex.com
Số điện thoại :098 167 2112

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ công ty: Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ nhà máy: Khu C Khu Công nghiệp Nam Cẩm Nghi Lộc, Nghệ An
Hotline: 098 167 2112