Nội dung tài liệu
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019
 1 file(s)  15 downloads
Thư viện download 13/08/2019 Download
Báo cáo tình hình công ty năm 2018
 1 file(s)  14 downloads
Thư viện download 13/08/2019 Download
file báo cáo
 1 file(s)  23 downloads
Thư viện download 13/08/2019 Download
    Địa chỉ công ty: Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
    Địa chỉ nhà máy: Khu C Khu Công nghiệp Nam Cẩm Nghi Lộc, Nghệ An
    Hotline: 098 167 2112