Tokyo 14:02:05 Hong Kong 13:02:05 Ha Noi 12:02:05 London 6:02:05 GMT 5:02:05 New York 1:02:05
Trang chủ » Quy trình sản xuất
KẸP HÀN VÀ ĐẬP BÚA
Nguyên liệu tiếp tục được nghiền sơ bộ qua hệ thống kẹp hàm và đập búa. Sau khi ra khỏi đập búa, nguyên liệu có kích thước < 3mm và đổ vào gầu tải. Hệ thống gầu tải đưa nguyên liệu lên silô liệu.