Tokyo 14:02:05 Hong Kong 13:02:05 Ha Noi 12:02:05 London 6:02:05 GMT 5:02:05 New York 1:02:05
Trang chủ » Quy trình sản xuất
HỆ THỐNG TRÁNG PHỦ
Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa đến silo chứa. Sau đó bột CaCO3 siêu mịn sẽ được đưa vào hệ thống phun axít béo, qua hệ thống đảo trộn tiến hành phối trộn. Nhờ vít tải thành phẩm sẽ được chuyển từ silô chứa thành phẩm đến hệ thống máy đóng bao tự động cho ra sản phẩm cuối cùng.